Konsulat Generalny RP w Łucku zaprasza uczniów klas 8, 9, 10 i 11 uczących się języka polskiego w szkołach oraz przy towarzystwach polskich do wzięcia udziału w konkursie «IV Triathlon intelektualny – 50 lat sukcesów polskiego sportu 1970–2022».

Konkurs ma na celu promocję nauki języka polskiego i sportu jako dziedziny kultury polskiej, najnowszej historii Polski, jej osiągnięć cywilizacyjnych oraz popularyzację wiedzy na temat Polski współczesnej poza granicami kraju, a także wyróżnienie osób, które w tej dziedzinie wiedzy osiągną najlepsze wyniki i wykażą się również biegłością w posługiwaniu się językiem polskim.

Organizatorem konkursu jest Konsulat Generalny RP w Łucku, a koordynatorami są Ewa Mańkowska z Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury w Równem, Piotr Kowalik – nauczyciel skierowany przez ORPEG do Łucka, Wiesław Pisarski – nauczyciel skierowany przez ORPEG do Kowla oraz Marianna Seroka – nauczycielka skierowana przez ORPEG do Tarnopola.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 8, 9, 10 i 11 uczący się języka polskiego w szkołach oraz przy towarzystwach polskich na terenie Łuckiego Okręgu Konsularnego (obwód rówieński, wołyński oraz tarnopolski).

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać do dnia 25 marca 2022 r. poprzez stronę: http://www.padura.org.ua.

24 marca 2022 r. odbędzie się spotkanie on-line dla uczestników I etapu, podczas którego zostanie omówiony przebieg konkursu, sposób logowania się do testu wiedzy i jego rozwiązywania, będą również interaktywne zajęcia z ciekawymi ćwiczeniami przygotowującymi do testu. O godzinie spotkania Organizator powiadomi uczestników.

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach.

I etap polegający na napisaniu testu wiedzy odbędzie się on-line 27 marca 2022 r. Zakres wiedzy związany z wszystkimi trzema etapami jest zawarty w załączniku nr 1. O dokładnym miejscu, czasie i sposobie przeprowadzenia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów.

Najlepsze 24 osoby wyłonione w etapie I przechodzą do etapu II, który odbędzie się w formule debaty oksfordzkiej.  O dokładnym miejscu, czasie i przebiegu uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów.

O tym, czy II i III etap odbędzie się stacjonarnie, czy zdalnie zadecyduje sytuacja pandemiczna i związane z nią ograniczenia.

10 najlepszych osób zostanie zakwalifikowanych do etapu III.

III etap odbędzie się w Równem w terminie uzgodnionym z finalistami, ale nie później niż 30 maja. Zostanie on zorganizowany w formie turnieju pytań.

Nagrody w Konkursie zostaną przyznane na podstawie decyzji Jury:

– dla uczestników etapu III – dyplomy i cenne nagrody rzeczowe;

– dla wszystkich uczestników etapu II – dyplomy i nagrody rzeczowe;

– dla wszystkich uczestników etapu I – dyplomy za udział.

Kontakty:

Ewa Mańkowska – 0673035892 (Równe)

Wiesław Pisarski – 066 755 4296 (Kowel)

Piotr Kowalik – 095 586 5111 (Łuck)

Marianna Seroka – 098 659 8378 (Tarnopol)

e-mail kontaktowy: triathlon.intelektualny@gmail.com

Tu można pobrać Regulamin konkursu «IV Triathlon intelektualny – 50 lat sukcesów polskiego sportu 1970–2022».

MW

This post is also available in: ukraiński