Jubileusz 10-lecia Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury w Równem stał się okazją do zacieśnienia współpracy z partnerskimi organizacjami polskimi.

22 stycznia UPS im. Tomasza Padury, Towarzystwo Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej, Harcerski Hufiec Wołyń oraz Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Tadeusza Czackiego podpisały memorandum o współpracy.

Podczas pięciogodzinnych warsztatów planowania strategicznego, pod okiem wyspecjalizowanego trenera, liderzy organizacji opracowali razem wspólną wizję i wyodrębnili wartości, które będą im przyświecać w pracy. Wypracowany dokument «Strategia wspólnych działań organizacji polonijnych w rejonie rówieńskim na lata 2022–2025» będzie podstawą, na której zostanie oparte wspólne tworzenie przyszłych projektów i działań. Memorandum zostało oficjalnie podpisane podczas wieczornej gali jubileuszu 10-lecia Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury w obecności członków i przyjaciół towarzystwa, wolontariuszy i partnerów.

Organizacje przyjęły roboczą nazwę «Grupa Rówieńska», a ich celem jest podjęcie wspólnych wysiłków na rzecz popularyzacji kultury polskiej i budowanie pozytywnego wizerunku Polaków w rejonie rówieńskim.

Warsztaty planowania strategicznego odbyły się przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP Łucku.

This post is also available in: ukraiński