WIDEO

 

Najstarszemu budynkowi w Równem zagraża zawalenie…

UPS opowiada o stosunkach ” rówieńsko – polskich” w naszym mieście

III miejsce na świecie)))))  Dziękujemy naszym aktorom: Matwij Melnyk, Yurii Temniuk, Kasia Kulesza z udział w pięknej lekcji historii Polski. Temat filmu :ilustrator Pana Tadeusza -Elwiro Andiolli.

III miejsce w światowym konkursie fimów historycznych “Patria Nostra” dla UPSa za film ” Pomnik Małego Powstańca” !!!!
Reżyseria Olena Melnychuk , montaż i zdjęcia Olena Dodchuk, w rolach głównych : Jarosław Szekuła, Karyna Rudnik, Wladyslaw Żukov. Korordynator Ewa Mankowska , producent Fundacja Wolność i Demokracja

Polacy – obywatele świata.

 

Ewa Mańkowska, polska działaczka społeczna, mieszkająca od lat w Równem. Na Ukrainę przyjechała po studiach w ramach projektu współpracy ukraińsko-francuskiej, żeby podjąć się pracy jako nauczycielka języka francuskiego. Kiedy zrozumiała, że język polski na Ukrainie staje się coraz bardziej popularny, zmieniła specjalność i została nauczycielką polskiego. Później wraz z kolegami i koleżankami założyła Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury w Równem. Z Ukrainą, a konkretnie z Równem jest związana też prywatnie, bowiem tutaj wyszła za mąż i założyła rodzinę. Angażuje się w życie Polaków Rówieńszczyzny, a jednym z celów jej działalności jest sprzyjanie i podtrzymywanie polskości oraz rozwoju dialogu i współpracy polsko-ukraińskiej. W ramach działalności w Ukraińsko-Polskim Sojuszu im. Tomasza Padury nasza Współrozmówczyni prowadzi zajęcia z języka polskiego, ale też kreuje i organizuje rozmaite projekty, które mają na celu popularyzowanie polskiej kultury, ugruntowywanie dobrego polskiego wizerunku oraz wzbogacanie procesu nauczania języka polskiego. W działalności społecznej Ewie Mańkowskiej pomagają przyjaciele, zespół i wolontariusze Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury. Dla naszej Współrozmówczyni ważny jest stały rozwój organizacji, więc niestrudzenie poświęca swój czas dla pracy. Dla wielu Polaków Ukraina staje się drugim domem ze względu na różne okoliczności. Ktoś tutaj się urodził, nigdy nie pozostawiał Ojczyzny, tylko przesunęły się granicy, a ktoś przyjechał tutaj na studia czy rozwijać własny biznes. Każda z tych osób, pamiętając o swoim pochodzeniu oraz pielęgnując polskość w swoich miejscach zamieszkania, na co dzień dba również o ukraińskie środowisko, w którym funkcjonuje. Przykładem jest, chociażby nasza dzisiejsza Współrozmówczyni Ewa Mańkowska.
        Projekt „Międzynarodowy projekt jedności. Polacy – obywatele świata” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego

UKRAINSKO-POLSKI SOJUSZ IM. TOMASZA PADURRY PRZEDSTAWIA FILM DO PROJEKTU “WSPOMAGANIE ROZWOJU MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ NA UKRAINIE

 

Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie”. Projekt ten jest kontynuacją projektu „Szkoła współpracy”, który był realizowany na Ukrainie w 2015-2016 r., a który został wysoko oceniony przez beneficjentów.
Do udziału w projekcie zaproszono 36 lokalnych środowisk stacjonarnych szkół polskich oraz szkół sobotnio-niedzielnych z Ukrainy. Ideą projektu

„Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie” jest zintegrowanie i pogłębienie aktywności Polaków mieszkających na Ukrainie w kierunku pielęgnowania i rozwijania ich tożsamości narodowej. Ułatwianie współpracy między szkołą, rodziną i środowiskiem lokalnym oraz pomoc w budowaniu kapitału społecznego.
Beneficjentami projektu są reprezentanci uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnych liderów zgromadzonych wokół 30 szkół sobotnio niedzielnych oraz 6 szkół stacjonarnych. Udział w aktywnościach rozwojowo-wdrożeniowych stworzy im okazję do wzajemnej otwartości, zainteresowania wspólnymi sprawami, zbudowania relacji opartych na partycypacyjnym modelu decyzyjnym, oraz podjęcia działań w kierunku rozwoju własnych kompetencji osobistych i społecznych. Działania te będą okazją do wspierania aktywności obywatelskiej, budowania kapitału społecznego, zapewnienia równości szans, a także uatrakcyjnienie nauki przez włączenie do procesu rodziców i środowiska lokalnego. Dzięki temu możliwe będzie wzmocnienie powiązań edukacji polskiej na Ukrainie ze światem nauki i społeczeństwem.
Kreatorami umożliwiającymi zaplanowany proces rozwojowy są edukatorzy z Ukrainy, którzy brali udział w projekcie „Kompleksowe wsparcie szkolnictwa polskiego na Ukrainie – doskonalenie nauczycieli”. Zaproszone do projektu szkoły będą uczestniczyły w różnego rodzaju aktywnościach szkoleniowo-warsztatowych, będą również realizowały zadania wdrożeniowe, które w praktyce zweryfikują nabyte kompetencje, czego efektem będzie zbudowanie nowej kultury współpracy kontynuowanej również po zakończeniu projektu.

 

CLIP O POLSKICH ULICACH  W RÓWNEM 

Ten projekt nie był przewidziany w planie roku szkolnego. Pomysł nakręcenia clipu prezentującego polskie nazwy ulic, jakie zachowały się w Równem, powstał podczas zajęć z języka polskiego.

Projekt «Śladami polskich ulic» wymyśliły słuchaczki kursu języka polskiego, które już drugi rok chodzą na zajęcia do Ukraińsko-Polskiego Sojuszu imienia Tomasza Padury w Równem.

Ośmioosobowa grupa ucząca się na poziomie B2 – zwana w UPS «Młodzieniaszki» – wzięła udział w mini teledysku o Równem. Clip miał na celu pokazanie najładniejszych miejsc Równego, był też okazją do towarzyskiego spotkania grupy poza zajęciami dydaktycznymi. Stał się jednak poważną połączoną lekcją historii i tańca.

Reżyserką 6-minutowego filmu jest Olena Dodchuk – choreograf, baletmistrz, reżyser, dyrektor artystyczny Zespołu Tańca Współczesnego «Light» w Pałacu Dzieci i Młodzieży w Równem.

Projekt zrealizowany został pod patronatem Fundacji «Wolność i Demokracja».

UPS i projekt “Twarze , Maski, Gęby… ” w telewizji bolesławieckiej 🙂

Znana bajka Wandy Chotomskiej ” Kurcze Blade” w wykonaniu znanych i lubianych autorytetów z Równego, w ramach projektu ” Bez wiz – bez granic” . Przełamujemy granice geograficzne i językowe. Zapraszamy!

This post is also available in: ukraiński