Omelana Wielka i Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury będą współpracować

Razem będzie pożyteczniej, szybciej, ciekawiej i celniej. Wychodząc z takiego założenia Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury w Równem i Hromada Omelana Wielka w obwodzie rówieńskim podpisały memorandum o współpracy.

Trwają prace nad poszukiwaniem obszarów wspólnych działań. Najprawdopodobniej drogi obu partnerów zejdą się we wspólnych projektach dotyczących edukacji, promocji kultur i języków, a także pomocy Ukraińcom w czasie wojny. UPS będzie też łącznikiem między władzami lokalnymi Hromady Omelana Wielka a potencjalnymi partnerami z Polski.

Memorandum zostało podpisane przez przewodniczącą Rady Wiejskiej w Omelanie Wielkiej Allę Karpiuk i liderkę Ukraińsko-Polskiego Sojuszu imienia Tomasza Padury Ewę Mańkowską podczas oficjalnych obchodów Dnia Niezależności Ukrainy.

Ewa Mańkowska,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem
Fot. Tetiana Omelanchuk

This post is also available in: ukraiński