Mottem przewodnim XI Letniej Szkoły Języka Polskiego były słowa amerykańskiego fizjoterapeuty Glenna Domana: «Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki». Do Zamłynia przyjechało 46 dzieci z Krzemieńca, Równego, Zdołbunowa, Maniewicz i Romanowa.

Od 2 do 14 sierpnia dzieci uczyły się języka polskiego, uczestniczyły w zajęciach sportowych, plastycznych oraz treningach rozwoju twórczego myślenia. Celem Szkoły było zgłębienie wiedzy na temat polskiej kultury i języka, a także budowanie pozytywnych postaw wobec nauki i własnego rozwoju. Zajęcia z polskiego miały charakter gier i zabaw.

Podczas pobytu w Zamłyniu młodzież uczyła się sztuki prowadzenia merytorycznej dyskusji («debaty oksfordzkie»), zmagała się także w turnieju wiedzy o Polsce. Na zajęciach sportowych trenowała współpracę w zespole, a podczas warsztatów plastycznych projektowała «miasto przyszłości» i rozwijała wizję człowieka XXII wieku. Wspólny taniec, pokaz pomalowanych własnoręcznie toreb oraz wręczenie nagród i dyplomów zakończono pobyt.

Zajęcia prowadzili nauczyciele języka polskiego, instruktorzy tańca narodowego, artyści i nauczyciele plastyki.

Projekt zrealizował Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem we współpracy z Centrum Integracyjnym «Zamłynie» Caritas Spes Diecezji Łuckiej Kościoła Rzymskokatolickiego przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

This post is also available in: ukraiński