Ukraińsko-Polski Sojuszu im. Tomasza Padury w Równem zaprasza na lekcje języka polskiego. Tutaj można nie tylko nauczyć się poprawnej polszczyzny, ale również zdobyć wiedzę o historii i kulturze Polski.

reporterka – Karina Wysoczańska
zdjęcia – Ihor Rewaga
montaż – Karina Wysoczańska

Kurier Galicyjski TV 2023

This post is also available in: ukraiński