16.02.2023 

“PĄCZKOWANIE 2023” czyli obchody Tłustego Czwartku! Ponad 30 osób ze środowisk polonijnych z Równego i Zdołbunowa upiekło ponad 300 paczków, które zostały w większości przekazane do szpitala wojskowego na oddział leczenia weteranów wojennych.
UPS dziękuje za przyjęcie zaproszenia swoim przyjaciołom Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Tadeusza Czackiego TOWARZYSTWO KULTURY POLSKIEJ ZIEMI ZDOŁBUNOWSKIEJ oraz za pomysł Panu Konsulowi Generalnemu Sławomirowi Misiakowi
Projekt finansowany z środków Konsulat Generalny RP w Łucku

 

This post is also available in: Polish