Weź udział w konkursie „III Triathlon intelektualny – kultura polska 1989-2020 oraz 30-lecie powstania Grupy Wyszehradzkiej”.

Konsulat Generalny RP w Łucku zaprasza uczniów klas 9, 10 i 11 uczących się języka polskiego w szkołach oraz przy towarzystwach polskich do wzięcia udziału w konkursie „III Triathlon intelektualny – kultura polska 1989-2020 oraz 30-lecie powstania Grupy Wyszehradzkiej”

Konkurs ma na celu promocję nauki języka polskiego i kultury polskiej, najnowszej historii Polski (w tym roku 30-lecie powstania Grupy Wyszehradzkiej i jej istotnej roli w kształtowaniu polityki państw Europy Środkowo-Wschodniej), jej osiągnięć cywilizacyjnych oraz popularyzację wiedzy na temat Polski współczesnej poza granicami kraju, a także wyróżnienie osób, które w tej dziedzinie wiedzy osiągną najlepsze wyniki i wykażą się również zdolnościami oratorskimi oraz biegłością w posługiwaniu się językiem polskim.

Organizatorem konkursu jest Konsulat Generalny RP w Łucku, a koordynatorami są Ewa Mańkowska z Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury w Równem, Piotr Kowalik – nauczyciel skierowany przez ORPEG do Łucka, Wiesław Pisarski – nauczyciel skierowany przez ORPEG do Kowla oraz Marianna Seroka – nauczycielka skierowana przez ORPEG do Tarnopola.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 9, 10 i 11 uczący się języka polskiego w szkołach oraz przy towarzystwach polskich na terenie Łuckiego Okręgu Konsularnego.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać do dnia 7 kwietnia 2021 r. w formularzu Google: https://cutt.ly/EzbfbCn

Konkurs będzie przeprowadzony on-line w trzech etapach.

I etap polegający na napisaniu testu wiedzy odbędzie się on-line 11 kwietnia 2021 r. Zakres wiedzy związany z I etapem jest zawarty w załączniku nr 1. O dokładnym miejscu, czasie i sposobie przeprowadzenia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów.

Najlepszych 30 osób wyłonionych w etapie I przechodzi do etapu II (także odbędzie się on-line), który polegać będzie na wygłoszeniu przemówienia. Tematy przemówień i aspekty brane przez jury podczas ich oceniania zawarte są w załączniku nr 2. O dokładnym miejscu, czasie i przebiegu uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów.

10 najlepszych osób zostanie zakwalifikowanych do etapu III.

III etap odbędzie się w Równem w terminie uzgodnionym z finalistami, ale nie później niż 30 maja. Zostanie on zorganizowany w formie turnieju pytań.

Nagrody w Konkursie zostaną przyznane na podstawie decyzji Jury:

– dla 3 finalistów III etapu – wyjazd do Polski na kolonie języka polskiego, nagrody rzeczowe oraz dyplomy;

– dla pozostałych uczestników etapu III – wyjazd do Zamłynia (Ukraina) na letnią szkołę języka polskiego, dyplomy i nagrody rzeczowe;

– dla wszystkich uczestników etapu II – dyplomy i nagrody rzeczowe;

– dla wszystkich uczestników etapu I – dyplomy za udział i upominki.

Kontakty:

Ewa Mańkowska – 0673035892 (Równe)

Wiesław Pisarski – 066 755 4296 (Kowel)

Piotr Kowalik – 095 586 5111 (Łuck)

Marianna Seroka – 098 659 8378 (Tarnopol)

e-mail kontaktowy: triathlon.intelektualny@gmail.com

Tu można pobrać załączniki:

Regulamin konkursu „III Triathlon intelektualny – kultura polska 1989-2020 oraz 30-lecie powstania Grupy Wyszehradzkiej”.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

ПРО НАС

Шкода слів

 ПЕРЕГЛЯНЬ

ФІЛЬМ !

МОВНІ КУРСИ

Динамічно

Ефективно

Практично

ПРОЕКТИ

Часто

Живо

Надихаюче

Навчаємо живої польської мови

Розвиваємо творче мислення і креативний підхід до вирішення завдань.

Інтегруємо середовище поляків

в Рівному і працюємо на наш позитивний образ. Відроджуємо традиції, відновлюємо культуру і показуємо сучасну Польщу.

.

Насолоджуємося процесом навчання

що робить нас завжди молодими. Навчання дає нам свободу і дозволяє краще розуміти і відкривати світ навколо нас.

.

Шануємо історію

культивуємо традиції конструктивно будуючи майбутнє. Відзначаємо розбіжності як складову колоритної і багатої європейської спільноти

8 Років

Успішного досвіду

40

Вдалих проектів

1200

Випускників курсів польської мови

Кількість позитивних емоцій і вражень

Краще місце, щоб вивчити Польську мову

Запрошуємо до УПС-а

Якщо хочеш вивчати польську мову або знову відчути себе Поляком; поїхати на роботу або на навчання до Польщі або залишитися в Україні і співпрацювати з польськими партнерами; або просто приємно і корисно провести час – запрошуємо до нас

Будьте В Курсі

Останні Новини

„UPS na kwarantannie”

/
   „UPS na kwarantannie” UPS we współpracy z Konsulatem…

Відкриті до співпраці

This post is also available in: Polish