WYMIANA MIĘDZYNARODOWA W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA W WIECHLICACH

Wczoraj w OSiW OHP Wiechlice rozpoczęła się wymiana młodzieży w ramach projektu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, pt. Rozwijamy się po partnersku”. W spotkaniu bierze udział 10 młodych osób z Ukrainy (z miejscowości Rivne) oraz 10 uczestników z Polski (z HP Lubsko) .

Celem projektu jest integracja międzynarodowa oraz nabycie nowych kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz ukazanie walorów ziemi lubuskiej .

W ciągu najbliższych dni młodzież będzie uczestniczyć m.in. w warsztatach stolarskich, artystycznych, ogrodniczych. Oprócz zajęć zawodowych będzie również czas na zwiedzanie okolicy, gry, zabawy, rozgrywki sportowe i integracje przy ognisku .

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP realizuje projekt Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży w partnerstwie z Ukraińsko-Polskim Sojuszem im. Tomasza Padury

This post is also available in: Polish