Коли був третій поділ Польщі? Коли Польща увійшла до Шенгенської зони? Скільки кілометрів має протяжність Вісли? У якому стилі збудована Гдиня? Який середній вік польського деревостану?

День Незалежності Польщі в Українсько-польському союзі Томаша Падури в Рівному пройшов у формі інтелектуального турніру про Польщу. Усі групи, які мали заняття 11 листопада, взяли участь у вікторині, відповідаючи на запитання з історії, географії, культури та природи.

Було непросто, бо на деякі запитання потрібно було відповідати навмання. Однак конкурс мав на меті цікаво, оригінально та весело ознайомити учасників з історією та сьогоденням незалежної Польщі.

1918 р. був успішним для Польщі. 11 листопада – радісний день для поляків. З огляду на це цього дня в Українсько-польському союзі Томаша Падури згадують про польські успіхи, перемоги та перспективи.

Помилка на торті, замовленому в пекарні, змусила нас усвідомити, що наше «śvięto» (польською слово «свято» пишеться «święto») вийшло за межі Польщі та стало міжнародною подією, подібно до літери «v», яку використовують у багатьох європейських мовах.

Захід відбувся в рамках проєкту «Біло-червоне ABC. Підтримка розвитку польськомовної освіти в Україні», який реалізує фонд «Свобода і демократія», а фінансує Канцелярія голови Ради міністрів РП у межах державної підтримки Полонії та поляків за кордоном.

Ева МАНЬКОВСЬКА,
Українсько-польський союз імені Томаша Падури в Рівному

ŚVIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W UKRAIŃSKO-POLSKIM SOJUSZU IMIENIA TOMASZA PADURY W RÓWNEM
Kiedy był III rozbiór Polski? Kiedy Polska przystąpiła do strefy Schengen? Ile kilometrów ma Wisła? W jakim stylu zbudowana jest Gdynia? Jaka jest średnia wieku polskiego drzewostanu?

Dzień Niepodległości Polski w Ukraińsko-Polskim sojuszu im. Tomasza Padury w Równem odbył się w formie turnieju wiedzy o Polsce. Wszystkie grupy mające lekcje 11 listopada wzięły udział w quizie odpowiadając na pytania z zakresu historii, geografii, kultury i przyrody.

Łatwo nie było, bo na część pytań trzeba było odpowiedzieć «w ciemno». Konkurs miał jednak na celu w sposób ciekawy, niebanalny i zabawowy zapoznać uczestników w historią i współczesnością niepodległej Polski.

1918 to był dobry rok dla Polski. 11 listopada to dla nas radosny dzień. Tak też w UPS-ie tego dnia pamiętamy o polskich sukcesach, zwycięstwach i perspektywach.

Błąd literowy na torcie zamówionym w piekarni uświadomił nam, że nasze « śvięto» wyszło poza granice Polski i stało się wydarzeniem międzynarodowym, jak litera V używana w wielu europejskich językach.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja «Biało-Czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie» finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Ewa MAŃKOWSKA,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem

This post is also available in: